नगर पालिका परिषद् शामली मुज़फ्फरनगर

सम्पर्क सूचना

क्रमसं0

नाम

दूरभाष / ई मेल

1

श्री अरविन्द संगल

(अध्यक्ष)

 

-

2

श्री समीर कुमार कश्यप

(अधिशासी अधिकारी)

 

nppshamli@gmail.com

3

नगर पालिका कार्यालय

01398-250049

फैक्स: 01398-250054

nppshamli@gmail.com

फैक्स: 01398-250054

श्री अरविंद संगल,अध्यक्ष

श्री समीर कुमार कश्यप

अधिशासी अधिकारी

News and Updates

@2009-2010 NagarPalika Parishad Shamli,(Shamli) Uttar Pradesh,India

All Right reserved Developed and maintained by Fageocad Systems Pvt Ltd,Email-info@fageosystems.in